ارزیابی اجرای پدافند غیر عامل در مجتمع های بزرگ آبرسانی مطالعه موردی تاسیسات آبرسانی شهید خوش سیرت آستانه اشرفیه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.41 MB)
نویسندگان
1میدان فرهنگ- شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان
2شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان
چکیده
نظارت بر بهبود و ارتقاء عملکرد صحیح بهره برداری از مجتمع بزرگ آبرسانی و همچنین جلوگیری از ورود هرگونه خدشه به منظور افزایش اثر بخشی و کاهش اتلاف منابع آب و توسعه آن از مهمترین مقاصد شرکت های آب و فاضلاب روستایی است. عوامل بحران عمدتاً به گونه‌ای هستند که از اختیار و اراده انسانی خارج بوده و در نتیجه وقوع آنها اجتناب ناپذیر می‌باشد. ولی قوه ی تدبیر و عقل انسانی در مهار و کنترل و یا اثر گذاری ضعیف در روند عادی زندگی نقش بسزایی را ایفا می نماید. برای نیل به چنین مراتبی شناخته اولیه و محیطی عوامل بحران می تواند اولین گام تلقی گردد. قطعاً هر میزان شناخت عمیق تر و جامع باشد، پیدا کردن راه حل ها و اعمال آنها آسانتر و سهل تر می گردد. امروزه با استفاده از تجارب گرانقدر گذشته، عوامل بحران را به عنوان یک بخش از زندگی طبیعی پذیرفته اند و جزء ذات طبیعت می دانند. لیکن برای مهار و کنترل آن نیاز به عملیاتی با نام «مدیریت بحران و پدافند غیرعامل» تعریف می نمایند. در راهبری پدافند غیرعامل اصول و ارکانی وجود دارد که هر یک نقش کلیدی دارند. بدین منظور در نوشتار حاضر به بررسی چند مورد از بحران های بوجود آمده در بزرگترین مجتمع آبرسانی روستایی در شمال کشور و عملکرد پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در مقابله با حوادث و پیشگیری از حوادث آتی پرداخته شده است.
کلیدواژه ها