نوع پذیرش = پذیرفته شده برای پوستر
تعداد مقالات: 131

1 نقش مدیریت منابع انسانی ومالی درسازمانها
زهرا حمامی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (233.97 K)

2 کاربردنانوتکنولوژی درتأمین آب شرب وبهداشتی
غلامحسین لکزائیان پور*؛ عبدالاحد ریکی؛ مریم رستمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (382.81 K)

3 طراحی سیستم کلرزنی مایع در شهر مجن با حداقل هزینه و حداکثر بازدهی
زهرا رعیتی*؛ قربان کاظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (627.06 K)

4 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت مصرف آب
فاطمه قیومی*؛ محسن محمدیان ساروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.6 MB)

5 فایل اصلاحی مقاله: بررسی تاثیر مدیریت و آموزش در میزان مصرف آب در کشور (مطالعه موردی شهر اهواز)
ازاده ستوده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (968.94 K)

6 نقش توانمندسازی کارکنان بر روی رضایت شغلی و تعهد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
زعیمه فرجادی نژاد*؛ یاسر اخباری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (327.88 K)

7 بهره گیری از آبهای نامتعارف به منظور برون رفت از بحران آب در منطقه کویر مرکزی
مهدی جعفرزاده*؛ محمدرضا اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.73 MB)

8 شناسایی و استخراج الگوی مصرف آب به روش داده کاوی (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب قم)
قاسم امینی*؛ حسن فرمانی انتظام؛ علی جان صادق پور؛ عباس داود آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.48 MB)

9 بررسی و تحلیل نتایج بدست آمده از اجرای شاخص های مدیریت سبز در شرکت آب و فاضلاب استان همدان
هادی جعفری*؛ سید هادی حسینی بیدار؛ سعید میرزایی؛ حمید رضا نیکداد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.07 MB)

10 بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب شرب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بیرجند)
علی شهیدی*؛ عباس خاشعی سیوکی؛ زهرا زراعتکار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (316.5 K)

11 بازچرخانی آب خاکستری و کاهش هزینه تصفیه فاضلاب مسکن مهر شهر بجنورد
کیانوش ضرغامی وحید*؛ مسعود مهربان؛ حمید روشن روان؛ رمضانعلی حسن زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

12 شبیه سازی هیدرولیکی سن آب و نشت در مخازن
کاوه حریری اصلی*؛ سجاد نظری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

13 میزان تأثیر قدمت کنتورهای آب بر روی دقت اندازه گیری آنها در شهر کازرون
روح اله پولادی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (693.45 K)

14 مروری بر روش‎های نیترات‎زدایی از آب با تاکید بر فناوری یون‎زدایی ظرفیتی (خازنی)
سوسن روشن ضمیر*؛ رضا فاطمی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (371.95 K)

15 بهره برداری پایدار از منابع آب و فاضلاب شهری تهران
علی حیدری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.55 MB)

16 کنترل کیفیت آب شرب در شرکت های آب و فاضلاب روستایی ایران؛ چالش ها و راهکارها
کاظم محمدی اقدم؛ اسماعیل عزیزی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.85 K)

17 بررسی بحران کم آبی و مدیریت آن به وسیلهء آب شیرین کن های خورشیدی در مناطق دارای پتانسیل (مطالعه موردی: استان قم)
نسرین محمّدی ثابت*؛ امید گائینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (962.83 K)

18 بررسی و ارزیابی کیفیت محیط کشت های مصرفی آزمون های میکروبیولوژی بر اساس استاندارد 17025
بهاره گودرزی*؛ کاظم جعفری؛ فهیمه امیری؛ مهدیه دیان؛ الهام یزدانی؛ معصومه صادقی؛ شورش وزیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (162.69 K)

19 راهکارهای کنترل ورود فاضلاب‌ نامتعارف واحدهای غذایی و کارواش‌ها به شبکه جمع‌آوری فاضلاب (مطالعه موردی: شهرستان خمین)
محسن منادی*؛ محمدرضا مشهدی فراهانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

20 تحلیل فنی و اقتصادی یک واحد نمک زدایی آب لب‌شور به‌منظور تأمین آب شرب شهر دانشگاهی شهید چمران اهواز
مصطفی انصاری*؛ زینب حدادیان؛ علی حقیقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.28 MB)

21 بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب شرب زیرزمینی شهرستان اسلامشهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
زهرا فرزانه دیزج*؛ مجتبی صیادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.79 MB)

22 بررسی اثر عوامل خرابی بر عملکرد سامانه‌های آب و فاضلاب شهر مشهد در شرایط بحرانی
عمادالدین جندقی*؛ جواد علامتیان؛ میثم صمدی؛ ابراهیم علامتیان؛ بهرام حدادسرائی؛ رامین جلیلیان؛ ثمانه توکلی امینیان؛ سیده سعیده شرافت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (209.76 K)

23 بررسی تولید انرژی برقابی از شبکه توزیع آب شهری (مطالعه موردی منطقه یک آبفای تهران)
ستاره عزیزیان*؛ یاسمن محمدی هاشمی؛ اسلام ستارزاده؛ سیده زینب یعقوبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (982.38 K)

24 جمع آوری آب های سطحی در جهت سازگاری با شرایط کم آبی استان خراسان شمالی
کیانوش ضرغامی وحید*؛ داود الهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

25 مدیریت بروز آلودگی درشبکه های توزیع آب شهری
فرهاد خامچین مقدم*؛ پویا عباسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (378.61 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه