جهت ثبت نام در کارگاه‌های آموزشی، خواهشمند است به نوع کارگاه و زمان آن توجه داشته باشید.

** توجه ** هزینه‌هایی که در جدول مشاهده می‌فرمایید، برای آن دسته از عزیزانی‌ست که در کنگره ثبت نام کرده باشند؛ در صورت عدم ثبت نام در کنگره، هزینه قابل پرداخت را در صفحه تعرفه کارگاه‌های آموزشی مشاهده فرمایید.

**توجه** از بین 3 کارگاه ارائه‌شده توسط آقای دکتر طاهریون، کارگاه‌های «ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح‌های آب و فاضلاب» در روزهای 26 و 27 آذرماه و «طراحی سیستم اسمز معکوس با نرم افزار ROSA» در روزهای 17 و 18 دی‌ماه برگزار خواهند شد.