کلینیک صنعت، یکی از ابتکارات مجموعه همایش‌های انجمن آب و فاضلاب ایران است که در راستای نزدیک تر نمودن صنعت و دانشگاه در حاشیه همایش‌های این انجمن برگزار میشود. از کلیه متخصصین و صاحب نظران حوزه صنعت آب و فاضلاب که علاقه مند به برگزاری کلینیک صنعت در حاشیه دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب می‌باشند دعوت می شود تا پروپوزال خود را حداکثر تا پایان آبان ماه به دبیرخانه همایش ایمیل نمایند.

قالب پروپوزال برگزاری کلینیک صنعت از اینجا قابل دریافت است.