کلینیک صنعت، یکی از ابتکارات مجموعه همایش‌های انجمن آب و فاضلاب ایران است که در راستای نزدیک تر نمودن صنعت و دانشگاه در حاشیه همایش‌های این انجمن برگزار میشود. جزئیات مربوط به کلینیک صنعت در شورای سیاست‌گذاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب در دست بررسی بوده و به محض نهایی شدن از طریق همین وبسایت اطلاع رسانی خواهدشد.