برگزاری جلسه با مدیر دفتر تحقیقات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
1401-07-19
برگزاری جلسه با مدیر دفتر تحقیقات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

برای هماهنگی بیشتر در برگزاری چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران جلسه ای با حضور آقای دکتر سیاحی مدیر دفتر تحقیقات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، دکتر تابش رئیس شورای سیاستگذاری، مهندس بختیاری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب قم و اعضای شورای سیاستگذاری کنگره در تاریخ 19 مهر ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد. در این جلسه ابتدا گزارش پیشرفت کار کنگره توسط اعضا ارائه شد. سپس آقای دکتر تابش انتظارات شورا از شرکت مهندسی آب و فاضلاب را به شرح زیر مطرح کردند:

- لزوم اطلاع رسانی برنامه های کنگره به کلیه شرکتهای آبفا و درخواست از آنها برای حضور و مشارکت فعال در کنگره

- لزوم اعطای مجوز به کنگره و اطلاع رسانی به شرکتهای آبفا در مورد مجاز بودن به حمایت مالی از کنگره

- معرفی نماینده تام الاختیار در شورای سیاستگذاری

- دعوت از مدیران و کارشناسان ارشد وزارت نیرو و شرکت مهندسی برای شرکت در مراسم افتتاحیه و میزگردها

در پاسخ، آقای دکتر سیاحی ضمن معرفی آقای مهندس عطایی فر به عنوان نماینده شرکت مهندسی، موافقت نمودند در رابطه با انجام بقیه درخواستها حداکثر تلاش خود و اقدامات لازم را انجام دهند.