برگزاری جلسه چهاردهم شورای سیاستگذاری کنگره
1401-08-17

چهاردهمین جلسه شورای سیاستگذاری چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در تاریخ سه شنبه 17 آبان ۱۴۰۱ در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم برگزار شد. در این جلسه که آقایان دکتر تابش رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب، دبیر و دبیر علمی کنگره و نمایندگان دستگاههای اجرایی قم شرکت داشتند گزارش کار اعضای شورا ارائه شد. همچنین آخرین تصمیمات در مورد برگزاری مراسم افتتاحیه، نشستها و کارگاههای تخصصی، روند دریافت مقالات و برنامه نمایشگاه و بازدیدها و نحوه اجرای ترکیبی کنگره اتخاذ شد.