برقراری ایمنی و امنیت در تاسیسات آب شرب مطالعه موردی(تاسیسات آب شرب شهر کاشان)
کد مقاله : 1202-IWWA
نویسندگان:
سیدمحمد سیدحلاج *، محمد رمضان زاده، محمد گندمکار
شرکت آب و فاضلاب کاشان
چکیده مقاله:
امروزه با ایجاد تهدیدات آشکار و پنهان دشمنان برای نظام جمهوری اسلامی ایران و کاهش دادن سطح امنیت و ایمنی در زیرساخت های کشور، درصدد بهم زدن آسایش و آرامش مردم هستند. ایمنی و امنیت از مهم ترین اصول دستیابی به استانداردهای مطلوب برای آسایش و رفاه مردم به شمار می‎آید. به همین دلیل، تهدید زیرساخت های حیاتی کشور از جمله تاسیسات آبرسانی به عنوان یکی از اهداف اصلی دشمنان بوده است. برای کاهش سطح مخاطرات و تهدیدها، اقدامات پیشگیرانه بر اساس اصول امنیتی و حفاظتی در این زیرساخت های حیاتی، یک ضرورت است. در صورت عدم رعایت اصول ایمنی و امنیتی در تاسیسات آبرسانی شرب، تهدیدهای جبران ناپذیری برای زندگی شهروندان به وجود خواهد آورد. بنابراین باید همه اصول بصورت منسجم و یکپارچه و بورت سیستمی رعایت گردد. در این مقاله به اقدامات انجام شده در راستای افزایش سطح ایمنی و امنیتی تاسیسات آب شهر کاشان پرداخته شده است.
کلیدواژه ها:
هوشمندسازی، تاسیسات، آب و فاضلاب، امنیت، ایمنی، پدافند غیرعامل
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است