1. جلسه سوم شورای سیاستگزاری کنگره سوم آب و فاضلاب
2. جلسه دوم شورای سیاستگزاری کنگره سوم آب و فاضلاب
3. جلسه اول شورای سیاستگزاری کنگره سوم آب و فاضلاب
4. راه اندازی نمایندگی انجمن در دانشگاه کاشان
در این جلسه ضمن ارائه گزارش ایشان از وضعیت دانشگاه کاشان در ارتباط با حوزه آب و فاضلاب، شرح وظایف نمایندگی انجمن در دانشگاه ها مورد بحث قرار گرفت.
5. برگزاری مجمع عمومی سالانه انجمن
مجمع عمومی سالانه به طور فوق العاده (نوبت دوم) انجمن آب و فاضلاب ایران روز سه شنبه 19 آذر 1398 همزمان با برگزاری دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت از ساعت 17:30 الی 18:30 در محل کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران تشکیل شد.
6. نظرات انجمن در مورد گزارش هیئت ویژه سیلاب
نظرات انجمن آب و فاضلاب ایران مصوب جلسه سی و ششم هیئت مدیره به شرح زیر طی نامه ای به هیئت ارسال شد.
7. ملاقات با مدیران آموزش و تحقیقات وزارت نیرو
در این جلسه راه حلهای ممکن برای استفاده بیشتر حوزه ستادی و شرکتهای تابعه وزارت نیرو از توانمندیهای انجمن در حوزه آب و فاضلاب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
8. سخنرانی کلیدی آقای دکتر طالب بیدختی
سخنرانی کلیدی آقای دکتر طالب بیدختی در هجدهمین همایش ملی هیدرولیک
9. حمایت معنوی و شرکت در نمایشگاه جانبی هجدهمین همایش ملی هیدرولیک ایران
انجمن آب و فاضلاب ایران به صورت فعال در هجدهمین همایش ملی هیدرولیک ایران که روزهای 16 و 17 بهمن 1398 در دانشکده فنی دانشگاه برگزار شد حضور یافت.
10. انتخاب عضو هیئت مدیره انجمن
انتخاب عضو هیئت مدیره انجمن در کمیته تخصصی مدیریت آب و پساب کارگروه راهبری مدیریت سبز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
11. عضویت نماینده انجمن آب و فاضلاب ایران در کمیته مدیریت مصرف آب وزارت نیرو
آقای دکتر مسعود تابش رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران به عنوان عضو کمیته مدیریت مصرف آب شرب وزارت نیرو تعیین شدند.
12. خبرنامه چهل و شش انجمن آب و فاضلاب ایران (دی ماه 98)
13. ملاقات نمایندگان انجمن با معاون بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب
روز یکشنبه 12 خرداد 1398 جلسه ای با حضور آقایان دکتر تابش و مهندس قانع، رئیس و نایب رئیس انجمن آب و فاضلاب ایران با آقای مهندس کشفی، معاون محترم بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب در محل دفتر ایشان برگزار شد.
14. ثبت دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به ثبت رسید.