استفاده از روش غیرمتمرکز تصفیه فاضلاب (روش های تصفیه در محل) در مناطق روستایی؛ مطالعه موردی روستای مبارک آباد بخش مرکزی شهرستان رشت
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML اصل مقاله (1.83 MB)
نویسندگان
1نماینده مجری طرح جامع فاضلاب شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان
2رشت، کیلومتر 7 جاده لاهیجان، مژده، کوچه ابوذر 5، درب ششم، پلاک 192
چکیده
شناخت شرایط اقلیمی در مدیریت صحیح فاضلاب در مناطق روستایی اعم از انتخاب نوع روش و طراحی سیستم‌های جمع آوری و تصفیه فاضلاب از موارد مهم و ضروری به شمار می‌رود. در این تحقیق عملکرد پکیج‌های نصب شده در روستای مبارک آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان رشت در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 6 مورد از پکیج های نصب شده در این روستا به صورت تصادفی انتخاب و در بازه زمانی 4 ماهه و در فواصل زمانی یک هفته‌ای از این پکیج‌ها نمونه برداری صورت گرفت. پارامترهای مورد بررسی شامل BOD، COD، فسفات، آمونیاک،TSS، نیترات، نیتریت وpH بود. نتایج بدست آمده نشان داد که تغییرات در کیفیت پساب خروجی از پکیج ها و مقادیر پارامترهایی مانند فسفات، BOD و COD ناشی از تغییرات بار آلودگی فاضلاب ورودی بود. میانگین راندمان حذف پارامترهای مورد بررسی در خروجی پکیج‌ها برایBOD، COD، TSS، فسفات و آمونیاک به ترتیب 78 %، 82 %، 92 %، 80 % و 85 % بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد که با ارائه برنامه نگهداری و آموزش صحیح مشترکین، این پکیج‌ها برای تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک می‌تواند کارایی بالایی داشته باشد.
کلیدواژه ها