حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
شرکت سهامی آب منطقه ای فارس
شرکت آب و فاضلاب شیراز
شرکت آبفا فارس
سیویلیکا
پژوهشکده زیست فناوری و محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف
وزارت نیرو
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
موسسه آب
یونسکو