به اطلاع می‌رساند که یکی از برنامه‌های جانبی همایش‌های برگزارشده توسط انجمن آب و فاضلاب ایران، بازدید علمی از شرکتها یا مجموعه‌های با حوزه فعالیت مرتبط به آب و فاضلاب می باشد. در حاشیه دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب نیز به سیاق سالهای گذشته، برنامه بازدید علمی برگزار خواهد شد. زمان، مکان و طریقه ثبت نام در بازدید از طریق سایت همایش بزودی اطلاع رسانی خواهدشد.