یکی از برنامه های مهم که در جریان دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب برگزار می‌شود، میزگردهای تخصصی با حضور اندیشمندان و صاحب نظران حوزه های مرتبط از بخش های مختلف از قبیل دانشگاه ها، صنایع، مسئولین و مدیران دولتی و تشکل‌ها و سازمان‌های مستقل مردم نهاد خواهد بود. کلیه متخصصین و صاحب‌نظران می‌توانند پروپوزال پیشنهادی خود را جهت برگزاری نشست در حاشیه همایش حداکثر تا پایان آبان ماه از طریق ایمیل به دبیر خانه همایش ارسال نمایند.

قالب پروپوزال برگزاری نشست تخصصی از اینجا قابل دریافت است.