یکی از برنامه های مهم که در جریان دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب برگزار می‌شود، میزگردهای تخصصی با حضور اندیشمندان و صاحب نظران حوزه های مرتبط از بخش های مختلف از قبیل دانشگاه ها، صنایع، مسئولین و مدیران دولتی و تشکل‌ها و سازمان‌های مستقل مردم نهاد خواهد بود. برنامه کامل نشست‌های تخصصی بزودی و از طریق همین وبسایت اطلاع رسانی می‌گردد.