از همه صاحب نظران و متخصصین حوزه آب و فاضلاب که مایل به برگزاری کارگاه در حاشیه دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت هستند، دعوت می‌شود فرم درخواست برگزاری کارگاه را تکمیل نموده و بهمراه رزومه مدرس به ایمیل دبیرخانه به نشانی info@iwwa-conf.ir ارسال نمایند.