• ارائه مقالات شفاهی و پوستری
  • میزگردها و کارگاه‌های تخصصی
  • کلینیک صنعت
  • تقدیر از پیشکسوتان
  • نمایشگاه جانبی
  • بازدید
  • مسابقه پایان نامه برتر