سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش 1400
سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت روز دوشنبه 1399/12/4 از ساعت 12:30 الی 14:30 با حضور اعضا تشکیل شد.


در این جلسه ضمن تعیین خانم مهندس عزیزی به‌عنوان مسئول دبیرخانه، محل دبیرخانه نیز تعیین و تحویل شد. همچنین نظرات اعضا بر روی طرح اولیه پوستر مطرح شد. در ادامه مقرر شد پس از نهایی شدن پوستر و سربرگ روال ارسال فراخوان و تبلیغات آغاز شود. در پایان در مورد جذب اسپانسر نیز گزارشی ارائه شد.


 

دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش ۱۴۰۰

 

جلسه دوم شورای سیاست‌گذاری همایش ۱۴۰۰ ویژه سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت و اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب روز دوشنبه ۱۳/۱۱/۱۳۹۹ از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۴:۳۰ با حضور آقای دکتر تابش (رئیس شورای سیاست‌گذاری)، دکتر اردستانی (رئیس دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران)، دکتر مهردادی (دبیر)، دکتر نیک‌سخن (دبیر علمی)، دکتر بازارگان (دبیر اجرایی) و خانم دکتر نظیف (نماینده انجمن) در محل دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران برگزار شد.

شرح کامل این جلسه را می‌توانید در خبرنامه انجمن آب و فاضلاب ایران سال پنجم - شماره پنجاه‌ونهم - بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ بخوانید.

 


اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش 1400

 

اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت و اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب روز دوشنبه 1399/10/29 از ساعت 12:30 الی 14:30 با حضور آقای دکتر تابش (رئیس شورای سیاستگذاری)، دکتر اردستانی (رئیس دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران، دکتر مهردادی (دبیر)، دکتر نیک سخن (دبیر علمی)، دکتر بازارگان (دبیر اجرایی) و خانم دکتر نظیف (نماینده انجمن) در محل دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه بعد از ارائه سابقه همایش‌های قبلی انجمن توسط آقای دکتر تابش، رئوس فعالیت‌های لازم برای برگزاری این همایش مطرح و مورد بحث قرار گرفت. در ادامه مقرر شد ضمن صدور حکم برای دبیران همایش، در جلسه بعد محورها و تاریخ و طرح پوستر بررسی و نهایی شود و همچنین مسئول دبیرخانه نیز تعیین شود تا در اسرع وقت دبیرخانه راه‌اندازی شده و فعالیت‌های همایش آغاز شود. همچنین درخصوص روش‌ها و چالش‌های جذب اسپانسر برای این همایش نیز تبادل نظر شد. مقرر شد فعلا جلسات هر دو هفته یک‌بار تشکیل شود.