جهت مشاهده جدول زمان‌بندی هریک از برنامه‌ها، برروی برنامه مورد نظر کلیک کنید.


زمان‌بندی کنگره

ارائه‌ی مقالات شفاهی

ارائه‌ی مقالات پوستری

کارگاه‌های تخصصی

نشست‌های تخصصی

کلینیک صنعت

پرسش و پاسخ با حامیان