برای دریافت غرفه در نمایشگاه، باید ابتدا به عنوان شخص حقوقی ثبت نام کنید. سپس فرم مربوط به درخواست غرفه را دریافت نموده و پس از تکمیل از طریق ایمیل به دبیرخانه همایش به نشانی info@iwwa-conf.ir ارسال نمایید. فرم درخواست غرفه از اینجا قابل دریافت است.

شایان ذکر است که هزینه غرفه‌ها با توجه به متراژ و مکان غرفه‌ها متفاوت خواهد بود. نظر به استقبال گسترده متقاضیان، جهت رزرو اولیه غرفه لازم است که به ازای هرمترمربع غرفه، مبلغ 5.000.000 ریال (پنج میلیون ریال) به حساب به شماره 135720623 با شماره شبای IR930180000000000135720623 و یا شماره کارت مجازی 5859837000126256 نزد بانک تجارت شعبه اردیبهشت به نام انجمن آب و فاضلاب ایران واریز نموده و تصویر فیش واریزی را به همراه فرم درخواست غرفه به دبیرخانه ارسال نمایید.

بدیهی است که مابه التفاوت هزینه غرفه، پس از مشخص شدن قیمت نهایی غرفه تسویه حساب خواهدشد.