این سایت مربوط به اطلاعات همایش‌های برگزار شده توسط انجمن آب و فاضلاب ایران است. با توجه به اینکه هرسال حداقل یک همایش/کنگره از سوی انجمن آب و فاضلاب ایران برگزار می‌شود، به منظور مستندسازی فعالیت‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات، تمام اطلاعات و برنامه های اجرا شده در این همایش‌ها به همراه مجموعه مقالات آن‌ها در این سایت ذخیره می‌شود تا مورد استفاده کلیه محققین، کارشناسان و برگزارکنندگان همایش‌های بعدی قرار گیرد.