کارگاه‌های تخصصی از جمله برنامه های جانبی است که در حاشیه دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب برگزار می شود.

جهت ثبت نام در کارگاه ها وارد لینک زیر شوید.

*توجه* با ثبت نام در دو کارگاه شما می توانید در یکی از کارگاه ها به انتخاب خود به صورت رایگان شرکت کنید.

 ثبت نام