# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1075-IWWA Microbial exposure risk assessment of urban wastewater by irrigation of agricultural products یداله غفوری، احمدرضا یاری، رحیم عالی، محمدرضا خاکسار مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
2 1019-IWWA ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بارش و خشکسالی هواشناسی با مدل LARS-WG، مطالعه موردی: ایستگاه آباده هما رزمخواه، عبدالله مسعودی، امین رستمی راوری، علیرضا فرارویی مقاله پذیرفته شده است
3 1014-IWWA بررسی اقتصادی استفاده از آب خاکستری در دانشگاه قم حسین غفورزاده آرانی، محمد حسینی، حسن فرمانی انتظام مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است
4 1091-IWWA بررسی عوامل موثر بر مصرف خانگی روستایی اردستان از طریق تحلیل سلسله مراتبی مریم سقایی مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
5 1020-IWWA بررسی و اولویت بندی روش های افزایش تاب آوری سامانه های آب و فاضلاب شهری مجتبی وثوق روحانی مقاله پذیرفته شده است
6 1018-IWWA بها سنجی آب و مدیریت ریالی در محیط زیست سید احسان طباطبائی مقاله پذیرفته شده است
7 1046-IWWA تعیین مسیر بهینه در پروژه‌های انتقال آب بر اساس مدل یکپارچه‌ی سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل اطلاعاتی ساخت با استفاده از نظریه گراف علی معمارطلوعی، محمدحسین تمنائی فر، وحید شاه حسینی مقاله پذیرفته شده است
8 1016-IWWA جانمایی بهینه ایستگاه های پمپاژ و مخازن تعادلی در سامانه های انتقال آب احمد شرف بایگی مقاله پذیرفته شده است
9 1012-IWWA چالش های فراروی به کارگیری سیستم حسابداری منابع انسانی در سازمان ها (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان تهران) اکبر رحیمی پور، احسانعلی اسماعیلی مقاله پذیرفته شده است
10 1032-IWWA حذف آلاینده ها و تصفیه از طریق گیاه پالایی در آبیاری معصومه فیروزمند، معصومه فراستی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
11 1033-IWWA معرفی کشت هیدروپونیک به عنوان روشی نوین در توسعه کارآفرینی کشاورزی معصومه فیروزمند، معصومه فراستی مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
12 1017-IWWA وظایف دستگاه‌های اجرایی در مدیریت بحران حمله بیوتروریسم به تاسیسات آب پدرام موسوی، احمد دشتی مقاله پذیرفته شده است