کلیه افراد حقوقی اعم از شرکتهای آب و فاضلاب و یا دیگر شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی که مایل به حمایت مالی از همایش می باشند می‌توانند فرم حمایت مالی همایش ۱۴۰۲ را تکمیل و از طریق سایت بارگذاری نمایند.

مبلغ حمایت نیز از طریق شماره حساب 135720623 یا شماره شبا: IR930180000000000135720623 بانک تجارت شعبه اردیبهشت (کد 186 ) به نام انجمن آب و فاضلاب ایران قابل واریز است.

خواهشمند است تصویر فیش واریزی را به ایمیل دبیرخانه به نشانی irwwa.conf@gmail.com ارسال فرمایید.