برگزاری جلسه هفتم شورای اجرای کنگره
1401-06-29
برگزاری جلسه هفتم شورای اجرای کنگره

هفتمین جلسه شورای اجرایی کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، روز سه شنبه 29 شهریور ۱۴۰۱ با حضور اقایان دکتر تابش ریاست هیئت مدیره انجمن اب و فاضلاب ایران، دکتر عالی دبیر کنگره و دکتر یاری دبیر اجرایی و مسئولین کمیته‎های مختلف اجرایی کنگره برگزار شد. در این جلسه هر کدام از مسئولین کمیته ها گزارش کارهای ماه گذشته خود را ارائه و برنامه های ماه آینده را مشخص کردند.