چهارمین جلسه شورای اجرایی کنگره
1401-04-21
چهارمین جلسه شورای اجرایی کنگره

چهارمین جلسه شورای اجرایی چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در تاریخ بیست و یک تیر ماه ۱۴۰۱ در محل دبیرخانه برگزار شد. در این جلسه که دبیران محترم کنگره، مسئول دبیرخانه و مسئولین کمیته های اجرایی کنگره حضور داشتند موارد زیر مورد بررسی قرار گرفت:

1- لزوم تسریع در تکمیل تجهیزات مورد نیاز دبیرخانه

 2- مقرر گردید اظلاع رسانی با شدت بیشتری ادامه یابد و در مواردی که سازمان ها به سیستم اتوماسیون دولت دسترسی ندارند به صورت ایمیل و یا از طریق ارسال بستی ،دعوت نامه ها ارسال کردند و سایت های بارک های علم و فناوری هم در دسیتور کار برای اطلاع رسانی قرار بگیرند .

3- مقرر گردید لیست اسامی شرکت ها ی مرتبط با اب و فاضلاب از جمله شرکت های صنعتی از طریق شرکت شهرک های صنعتی تهیه گردد . معرفی نامه با امضای دبیر محترم کنگره انجام شود .

4- گزارش تعداد رویت پوستر کنگره در سایتهای مختلف اطلاع رسانی

 5- لزوم اطلاع رسانی مستمر فعالیتهای دبیرخانه در سایت کنگره