برگزاری کارگاه‌ تخصصی مردادماه
1401-05-20
برگزاری کارگاه‌ تخصصی مردادماه

طبق برنامه‌ریزی انجام شده، کارگاه تخصصی انجمن آب و فاضلاب ایران با عنوان: »طراحی مقدماتی تصفیه فاضلاب« در تاریخ 19 مردادماه از ساعت 15 الی 19 و در تاریخ 20 مردادماه از ساعت 9 الی 13 توسط آقای دکتر  حسین ساسانی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد و مورد استقبال شرکت‌کنندگان قرار گرفت. در این کارگاه که با هدف طراحی مقدماتی تصفیه‌خانه فاضلاب برگزار شد، ابتدا در بخش مقدمه، به معرفی انواع فاضلاب، کمیت و کیفیت فاضلاب و آثار منفی تخلیه فاضلاب در محیط زیست پرداخته شد و سپس استانداردهای کیفی تخلیه فاضلاب بررسی شد. در ادامه، سطح تصفیه فاضلاب و مراحل مختلف آن مورد بحث قرار گرفت و تلاش شد بطور اجمالی فرایندهای تصفیه فاضلاب مرور و عوامل موثر در انتخاب فرایندها معرفی شود. در بخش انتهایی کارگاه، ضوابط و معیارهای تعیین محل تصفیه‌خانه فاضلاب به مخاطبین آموزش داده شد.