جلسه نمایندگان شورای سیاستگذاری کنگره در شرکت دانش بنیان بلندا
1401-05-03
جلسه نمایندگان شورای سیاستگذاری کنگره در شرکت دانش بنیان بلندا

روز دوشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۱  جلسه ای با حضور اقایان دکتر تابش ریاست محترم هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران، دکتر عالی دبیر کنگره و مسئولین شرکت دانش بنیان بلندا در شهرک شکوهیه قم برگزار شد. در این جلسه ضمن تشریح برنامه های چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب، مقرر شد شرکت بلندا به صورت همه جانبه از برگزاری کنگره حمایت نماید و در برنامه های بازدید علمی، نمایشگاه و کارگاه و مقاله علمی از دستاوردها مشارکت فعال داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب