برگزاری جلسه پنجم شورای اجرای کنگره
1401-05-03

پنجمین جلسه شورای اجرایی کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، روز دوشنبه ۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور اقایان دکتر تابش ریاست هیئت مدیره انجمن اب و فاضلاب ایران، دکتر عالی دبیر کنگره و دکتر غفوری مسئول دبیرخانه و مسئولین کمیته‎های مختلف اجرایی کنگره برگزار شد. در این جلسه هر کدام از مسئولین کمیته ها گزارش کارهای ماه گذشته خود را ارائه و برنامه های ماه آینده را مشخص کردند.