برگزاری جلسه دوازدهم شورای سیاستگذاری کنگره
1401-07-19
برگزاری جلسه دوازدهم شورای سیاستگذاری کنگره

دوازدهمین جلسه شورای سیاستگذاری کنگره در تاریخ 19 مهر ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد. در این جلسه که آقایان دکتر تابش رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب، دبیر و دبیر علمی کنگره و نمایندگان دستگاههای اجرایی قم شرکت داشتند گزارش کار اعضای شورا در موارد محول شده ارائه شد. همچنین جمع بندی و تصمیمات هیئت مدیره انجمن براساس پیشنهادات قبلی اعضا در مورد برگزاری مراسم افتتاحیه، نشستها و کارگاههای تخصصی، روند دریافت مقالات و برنامه نمایشگاه و بازدیدها و نحوه اجرای ترکیبی کنگره ارائه و نظرات اعضا دریافت شد. در پایان مجددا تاکید شد علیرغم گذشت زمان برای تعیین نماینده استانداری قم و هماهنگی با دستگاههای اجرایی قم اقدامات لازم از سوی دبیر کنگره انجام شود.