برگزاری اولین نشست خبری کنگره
1401-07-19
برگزاری اولین نشست خبری کنگره

با هماهنگیهای به عمل آمده نخستین جلسه خبری و اطلاع رسانی چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در تاریخ 19 مهر ۱۴۰۱ در محل سالن جلسات شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد. در این جلسه که مسئولین روابط عمومی دانشگاههای قم و علوم پزشکی و شرکتهای آبفا و آب منطقه ای قم و نمایندگان صدا و سیما و خبرگزاریهای ایسنا و ایکنا حضور داشتند ابتدا آقای دکتر تابش رئیس شورای سیاستگذاری تاریخچه کنگره و اهداف و برنامه های آن را تشریح کردند. در ادامه آقایان دکتر عالی و دکتر یاری دبیر و دبیر اجرایی و خانم دکتر آشفته دبیر علمی کنگره گزارش فعالیتهای انجام شده را ارائه کردند. در ادامه مقرر شد برنامه های کنگره تحت پوشش حداکثری شرکت کنندگان قرار گیرد.