برگزاری جلسه سیزدهم شورای سیاستگذاری کنگره
1401-08-03

سیزدهمین جلسه شورای سیاستگذاری چهارمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در تاریخ 3 آبان ۱۴۰۱ در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم برگزار شد. در این جلسه که آقایان دکتر تابش رئیس هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب، دبیر و دبیر علمی کنگره و نمایندگان دستگاههای اجرایی قم شرکت داشتند گزارش کار اعضای شورا در موارد محول شده ارائه شد. همچنین جمع بندی و تصمیمات هیئت مدیره انجمن براساس پیشنهادات قبلی اعضا در مورد برگزاری مراسم افتتاحیه، نشستها و کارگاههای تخصصی، روند دریافت مقالات و برنامه نمایشگاه و بازدیدها و نحوه اجرای ترکیبی کنگره ارائه و نظرات اعضا دریافت شد.