برگزاری جلسه دهم شورای اجرایی کنگره
1401-08-17

دهمین جلسه شورای اجرایی کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، روز سه شنبه در تاریخ 17 آبان ۱۴۰۱ در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم برگزار شد. در این جلسه که آقای دکتر تابش ریاست هیئت مدیره انجمن آب و فاضلاب ایران، دبیران کنگره حضور داشتند، کمیته های اجرایی گزارش کار خود را ارائه و توصیه های لازم به آنان انجام شد.