مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت منتشر شد.
21 اسفند 1402
مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت منتشر شد.

با کمال مسرت به اطلاع کلیه پژوهشگران می رساند مجموعه چکیده مقالات پذیرفته شده در دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت، منتشر شد. برای دریافت فایل pdf این مجموعه اینجا کلیک کنید.