نمایه شدن مقالات کامل دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت در سیویلیکا
21 اسفند 1402


به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند مقالات کامل پذیرفته شده در دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت، که در تاریخ 7 الی 9 آذرماه 1402 از سوی انجمن آب و فاضلاب ایران و مشارکت دانشگدگان فنی دانشگاه تهران برگزار شد، در سایت سیویلیکا نمایه شد.