برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری کنگره 1403
23 بهمن 1402

به دنبال تعیین دبیران اجرایی و علمی پنجمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران که از 6 تا 8 آذرماه 1403در دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود، جلسات اول تا سوم شورای سیاست‌گذاری با حضور آقایان دکتر تابش (رئیس شورا)، دکتر شروین جمشیدی (دبیر اجرایی) و دکتر رامتین معینی (دبیر علمی) در تاریخ‌های 9، 16 و 23 اسفندماه 1402 به صورت مجازی از طریق اسکایپ انجام شد. در این جلسات در مورد تاریخ، محورها،پوستر، تشکیل تیم‌های اجرایی، تعیین کمیته علمی، تهیه و امضای تفاهم نامه با دانشگاه اصفهان و آبفای اصفهان، تعیین نمایندگان آبفای اصفهان در شورای سیاست‌گذاری، برنامه زمانبندی فعالیت‌های کنگره در طول ماه‌های آینده و ... بحث و بررسی و تصمیم‌گیری شد.