برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری کنگره با اعضای کمیته علمی و اجرایی
12 اردیبهشت 1403
برگزاری جلسات شورای سیاست‌گذاری کنگره با اعضای کمیته علمی و اجرایی

به منظور شفاف‌سازی وظایف و پیگیری بخش‌های تکمیل شده، در روز چهارشنبه مورخ 12 اردیبهشت 1403 جلسه‌ای با حضور آقایان دکتر تابش (رئیس شورا) و دکتر رامتین معینی (دبیر علمی) و اعضای کمیته علمی و اجرایی در دبیرخانه کنگره در دانشگاه اصفهان برگزار شد. اعضای حاضر به بحث و گفتگو پیرامون جزئیات روند برگزاری و نکات تکمیلی پرداختند.