برگزاری جلسه شورای سیاست‌گذاری کنگره
16 خرداد 1403
برگزاری جلسه شورای سیاست‌گذاری کنگره

 در ادامه روند پیگیری مراحل برگزاری پنجمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران، جلسه شورای سیاست‌گذاری این کنگره، با حضور رئیس کنگره دکتر  تابش، دبیر اجرایی کنگره دکتر جمشیدی، دبیر علمی کنگره دکتر معینی و مهندس صهبایی از شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان به صورت حضوری-مجازی در دانشگاه اصفهان برگزار گردید.

اعضای شورای سیاست‌گذاری در این جلسه به موضوعات مختلفی از قبیل برگزاری کلینیک‌های صنعت، بازدیدهای تخصصی در طول کنگره و ... پرداختند.