جلسه کمیته اجرایی کنگره
16 خرداد 1403
جلسه کمیته اجرایی کنگره

اعضای کمیته اجرایی و علمی پنجمین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران به منظور هماهنگی روند مراحل اجرایی و هم‌افزایی بیشتر میان اعضا در جلسه کمیته اجرایی حضور یافتند. دکتر تابش ریاست کنگره، دکتر جمشیدی دبیر اجرایی کنگره، دکتر معینی دبیر علمی کنگره و دانشجویان دخیل در برگزاری کنگره در این جلسه حضور داشتند.