اعلام برنامه چهل و سومین وبینار تخصصی انجمن آب و فاضلاب ایران
20 خرداد 1403
اعلام برنامه چهل و سومین وبینار تخصصی انجمن آب و فاضلاب ایران

موضوع:
ارتقای عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب به کمک ابزار مدل‎سازی و استراتژی های کنترل هوشمند

 ارائه دهنده: 
مهندس علی خواجویان  

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

چهارشنبه 23/03/1403 ؛ ساعت 16 الی 18

لینک ورود به اتاق مجازی وبینار:


https://www.skyroom.online/ch/irwwa/iwwa-webinar-43