فراخوان پنجمین دوره المپیاد آب و فاضلاب (یادواره پروفسور ناصر رازقی)
18 تیر 1403
فراخوان پنجمین دوره المپیاد آب و فاضلاب  (یادواره پروفسور ناصر رازقی)

فراخوان پنجمین دوره المپیاد آب و فاضلاب 
(یادواره پروفسور ناصر رازقی)

مرحله اول: پنجشنبه 25 بهمن ماه 1403
مهلت ثبت نام: 20 بهمن ماه 1403

www.irwwa.ir
@IRWWA94