هفتمین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش 14۰0

هفتمین جلسه شورای سیاست‌گذاری اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و مصرف از ساعت ۱۶ تا 1۸ روز سه‌شنبه ۵ مرداد۱۴۰۰ از طریق اسکایپ برگزار شد. اهم موارد مطرح‌شده در این جلسه به شرح زیر است:

1- ارائه گزارش مسئول دبیرخانه در مورد فعالیت‌های انجام‌شده تاکنون

۲ -برنامه‌ریزی برای ارسال مجدد نامه‌های فراخوان از طریق سیستم دولت در آخر مرداد و شهریور

۳ -ارائه برنامه‌ریزی انجام‌شده برای دریافت مقاله از کلیه اعضای شورا و دانشکده محیط‌زیست، داوران و ارکان انجمن. مقرر شد دبیران محترم از اعضای هیئت علمی دانشکده محیط‌زیست برای مشارکت فعال در ارائه مقالات دعوت کنند. همچنین مقرر شد از معاونت پژوهشی دانشگاه برای ارسال فراخوان به همه اعضای هیئت علمی درخواست شود.

۴ -موافقت با داوری سریع مقالات دریافت‌شده تاکنون و اعلام نتایج داوری هر مقاله در اولین فرصت

۵ -ارائه نظرات کمیته‌های تخصصی انجمن برای موضوعات میزگردها و کارگاه‌ها و سخنرانی‌های کلیدی

۶ -تائید لزوم استفاده از اساتید برای ارائه مقالات به‌عنوان سخنران مدعو

۷ -ارائه برنامه‌ریزی انجام‌شده در ۴ لایه برای کسب حامیان مالی و لزوم مشارکت اعضای دانشکده و انجمن در این رابطه. مقرر شد همه پیشنهادات برای ارائه کارگاه و نشست و شرکت اعضا در همایش از سوی حامیان مالی دریافت و با نظر مثبت بررسی شود.


ششمین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش 14۰0

ششمین جلسه شورای سیاست‌گذاری اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و مصرف از ساعت 14:30 تا 16 روز سه‌شنبه 1400/3/25 از طریق اسکایپ برگزار شد. اهم موارد مطرح‌شده در این جلسه به شرح زیر است:

  1- گزارش دبیرخانه در مورد چگونگی ارسال فراخوان به سایت‌ها وگروه‌های مجازی، معاونین پژوهشی دانشگاه‌ها، شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و ... و رفع موانع اطلاع‌رسانی

  2- بررسی و نهایی کردن فرم داوری مقالات

  3- طراحی سیستم جذب حامیان مالی و برنامه‌ریزی برای دسترسی به اطلاعات اولیه حامیان

 

اولین جلسه اعضای دبیرخانه همایش 1400

 اولین جلسه اعضای دبیرخانه اولین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و سومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت در روز سه‌شنبه  1400/03/11 از ساعت 17 الی 18 با حضور اعضای کمیته اجرایی به‌صورت مجازی در بستر اسکایپ تشکیل شد.

  در این جلسه ضمن معرفی اعضا، فعالیت‌های انجام شده توسط هر یک از اعضای کمیته اجرایی گزارش شد. در ادامه با حضور دبیر اجرایی و رئیس همایش، فعالیت‌هایی که برای برگزاری هرچه بهتر همایش باید اجرا گردد از جمله نحوه اطلاع‌رسانی‌ها، مدیریت سایت، استفاده از سیستم پیامکی جهت اطلاع‌رسانی و... اعلام و شرح وظایف هر کمیته بیان شد. در پایان سوالات و نظرات مسئولین کمیته‌ها ارائه شد.