با توجه به محورهای ارائه شده در این همایش از فرهیختگان گرامی درخواست می شود موضوعات پیشنهادی خود را برای برگزاری نشست های تخصصی در زمینه های کیفیت آب، مدیریت مصرف، کاهش هدررفت و بازیافت آب به همراه افراد صاحب نظر پیشنهادی برای حضور در پنل هر نشست، از طریق شماره واتس اپ 09918971475 و یا ایمیل info@iwwa-conf.ir به دبیرخانه همایش معرفی نمایند.