کلینیک صنعت، یکی از ابتکارات مجموعه همایش‌های انجمن آب و فاضلاب ایران است که در راستای نزدیک تر نمودن صنعت و دانشگاه در حاشیه همایش‌های این انجمن برگزار میشود.

به زودی برنامه کلینیک صنعت در این صفحه بارگزاری میشود.