با توجه به محورهای ارائه شده در این همایش از فرهیختگان گرامی درخواست می شود، متخصصین داخل و خارج از کشور را برای برگزاری سخنرانی در زمینه های کیفیت آب، مدیریت مصرف، کاهش هدررفت و بازیافت آب، از طریق شماره واتس اپ 09918971475 و یا ایمیل info@iwwa-conf.ir به دبیرخانه همایش معرفی نمایند.