کلیه افراد حقوقی اعم از شرکتهای آب و فاضلاب و یا دیگر شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی که درخواست برگزاری کارگاه از کنگره را دارند می‌توانند فرم مربوط به در خواست کارگاه  را تکمیل و از طریق سایت بارگذاری نمایند . لطفا بعد از تکمیل فرم مربوطه  را به ایمیل دبیرخانه به نشانی conf.iwwa@gmail.com ارسال فرمایید.