1. برای اشنایی بیشتر شرکت کنندگان در کنگره با ظرفیتهای موجود و تجربیات فنی به دست امده توسط دستگاهای مختلف استان قم ،اماکن زیر برای بازدید های جانبی کنگره هماهنگ شده است .  علاقهمندان به بازدید از هر یک از این محل ها می توانند بعد از 15 آبان ماه نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایید 
 2. زمان تقریبی 

  (ساعت)

  اطلاعات بیشتر

  آدرس

  مکان

  ردیف

  2

  جهت دانلود کلیک کنید

  بلوار الغدیر، دانشگاه قم

  تصفیه خانه فاضلاب

  1

  2

  جهت دانلود کلیک کنید

  بلوار الغدیر، دانشگاه قم

  تصفیه خانه آب خاکستری

  2

  2

  جهت دانلود کلیک کنید

  بلوار الغدیر، دانشگاه قم

  مرکز تله متری

  3

  2

  جهت دانلود کلیک کنید

  بلوار الغدیر، دانشگاه قم

  آب شیرین کن صنعتی

  4

  2

  جهت دانلود کلیک کنید

  بلوار الغدیر، دانشگاه قم

  آزمایشگاه مرکزی قم

  5

  ۵

  جهت دانلود کلیک کنید

  ۳۰ کیلومتری قم

  تصفیه خانه فاضلاب شماره ۳

  6

  3

  جهت دانلود کلیک کنید

  شهرک شکوهیه

  شرکت بلندا

  7