کلیه شرکت های علاقمند به شرکت در نمایشگاه جانبی همایش لطفا درخواست خود را از طریق ایمیل iwwa.conf@gmail.com  به دبیرخانه همایش ارسال فرمایید.