***برای ورود به هر اتاق بر روی اسم آن کلیک کنید و به صورت میهمان وارد شوید ***

برنامه زمان‌بندی "دومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب و چهارمین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت"
 
روز / ساعت 8 8:30-10 10-10:30 10:30-12 12-13:30 13:30-15 15:30-17 18_17  
سه شنبه شروع ثبت نام افتتاحیه (8:30 الی 10:00) پذیرایی نشست تخصصی 1 نماز و ناهار نشست تخصصی 2 نشست تخصصی 3 اختتامیه  
7 آذر 1402
حضوری نمایشگاه (حضوری و مجازی)
مجازی ارائه پوستری (مجازی)
روز / ساعت 8:30-10 10-10:30  10:30-12 12-13 کارگاه‌ها
14-16 16:30-18:30
چهارشنبه     8 آذر 1402  مجازی ارائه مقالات شفاهی      استراحت ارائه مقالات شفاهی   سه کلینیک صنعت ارزیابی تاب آوری سامانه های آب و فاضلاب (بخش اول)           ارزیابی تاب آوری سامانه های آب و فاضلاب (بخش دوم)
برنامه ایمنی آب  اینترنت اشیا و مدلسازی شبکه توزیع آب 
بررسی پتانسیل بند س تبصره 8 قانون بودجه 1402 در خصوص قراردادهای کاهش آب بدون درآمد            بهره برداری از تصفیه خانه های آب از منظر کمی و کیفی 
ارزیابی وضعیت شبکه توزیع بر اساس دستورالعمل ارتقای سامانه های آبرسانی (OP210) 
بومی سازی دانش طراحی و ساخت سیستم پیش تصفیه DAF آب دریا در گروه مپنا  معرفی نسل جدید لوله و اتصالات پلی اتیلنی مقاوم دربرابر گندزداهای پایه کلر  
نمایشگاه (مجازی)    
ارائه پوستری (مجازی)
روز / ساعت کارگاه‌ها
8:30-10:30 11-13 14-16 16:30-18:30
پنجشنبه   9 آذر    مجازی

طراحی سیستم اسمز معکوس با نرم افزار WAVE (بخش اول) 

طراحی سیستم اسمز معکوس با نرم افزار WAVE (بخش دوم)  تصفیه فاضلاب صنعت نساجی (بخش اول) تصفیه فاضلاب صنعت نساجی (بخش دوم)

مدلسازی شبکه های توزیع آب به منظور بهره برداری و بهسازی با استفاده از نرم افزارهای ARCGIS و WaterGEMs (بخش اول)  

مدلسازی شبکه های توزیع آب به منظور بهره برداری و بهسازی با استفاده از نرم افزارهای ARCGIS و WaterGEMs (بخش دوم)

گذر از پایلوت به مقیاس بزرگ: مرور مبانی مفهومی و تکنیک­های عملی بهبود بهره‌وری آب در سامانه‌های آبرسانی بزرگ مقیاس (بخش اول) 

گذر از پایلوت به مقیاس بزرگ: مرور مبانی مفهومی و تکنیک­های عملی بهبود بهره‌وری آب در سامانه‌های آبرسانی بزرگ مقیاس (بخش دوم)
درس آموخته هایی از تجارب بین المللی در استفاده از پساب به همراه خلاصه گزارش اولین طرح کاربردی پهنه بندی محلی پساب شهری در ایران  تعیین استراتژی بازسازی لوله های شبکه های توزیع آب با استفاده از تحلیل احتمال و پیامد حوادث در لوله ها
تجارب استقرار استاندارد ISO17025 در آزمایشگاه  تجارب برگزاری آزمون مقایسات بین آزمایشگاهی 

آشنایی وتحلیل مودهای شکست، در لوله های شبکه توزیع آبرسانی 

ممیزی برنامه های ایمنی آب 
ارزیابی موانع و پتانسیلهای بازیابی آب خاکستری به عنوان یکی از منابع جایگزین آب در ساختمان‌ها (بخش اول) ارزیابی موانع و پتانسیل‌های بازیابی آب خاکستری به عنوان یکی از منابع جایگزین آب در ساختمان‌ها (بخش دوم) آشنایی با مدل سیستم مدیریت بازدهی آب بر اساس استاندارد ایزو 46001   آشنایی با نرم افزار نرم افزار MODEL MUSE
نمایشگاه (مجازی) 
ارائه پوستری (مجازی)