کاربرد فناوری نانو در تصفیه فاضلاب صنعتی
کد مقاله : 1015-IWWA
نویسندگان:
زهرا مهدی پور *
مهندسی آب و فاضلاب شهرستان زنجان کشور ایران
چکیده مقاله:
در این دنیای کمبود آب شیرین، تصفیه فاضلاب صنعتی به یک واقعیت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است.نانوتکنولوژی به تغییر شگرف در استفاده از منابع طبیعی، انرژی و آب شده و پساب و کاهش داده می شود.همچنین فناوری‌های جدید، امکان بازیافت و استفاده مجدد از مواد، انرژی و آب را فراهم خواهند کرد به بطوری‌که کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.ثابت شده است که روش های سنتی درمان ناکارآمد هستند. پیشرفت فناوری منجر به ایجاد فناوری پیشرفته ای به نام فناوری نانو شده است. نانوجاذب، نانوذرات مغناطیسی، نانوفیلتراسیون، آهن نانو ظرفیتی، نانوکاتالیست‌ها، نانوبیوسیدها، نانوالیاف محصولات و تکنیک‌هایی هستند که در پساب‌های صنعتی یا موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.تاریخچه نانو فیلتراسیون به دهه هفتاد میلادی زمانی که غشاهای اسمز معکوس با فشارهای نسبتاً پایین همراه با جریان آب تصفیه ای قابل قبول، بسط و توسعه پیدا کردند باز می‌گردد. نانوتکنولوژی کاربردهای بسیار بیشتری از جمله تبدیل آب دریا به آب شیرین، تصفیه فاضلاب صنایع غذایی و سایر صنایع دارد.
کلیدواژه ها:
نانوتکنولوژی، فاضلاب صنعتی، نانومواد، آب شیرین، فیلتراسیون، جذب
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است