تحلیل عددی سدهای خاکی با استفاده از پوشش ژئوممبرین(مطالعه موردی: سد خاکی نرگسی)
کد مقاله : 1082-IWWA (R1)
نویسندگان:
شاهرخ سلیمانی *1، ستار سلیمانی2
1شهرداری منطقه 17 تهران
2دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لارستان
چکیده مقاله:
امروزه با توجه به نیاز روز افزون به آب، ساخت و استفاده از سد بخصوص سدهای خاکی رشد و توسعه یافته است. مواد و مصالح نوین در ساخت سازه های هیدرولیکی بتنی و خاکی جهت تعیین عملکرد و بهبود کیفیت می‌تواند بسیار کارآمد و موثر باشد، از جمله این مصالح ژئوسنتیک‌ها هستند. با توجه به گسترش استفاده از ورق‌های ژئوممبرین در سدهای خاکی به منظور آب‌بندی سدهای خاکی به شکل-های مختلف و همچنین افزایش ارتفاع سدهای خاکی قدیمی، در این تحقیق تمرکز اصلی بر روی کاربرد ورق‌های ژئوممبرین به منظور آب‌بندی در سدهای خاکی می‌باشد. بدین منظور در این تحقیق از نرم‌افزار GeoStudio برای تحلیل عددی استفاده از ورق‌های ژئوممبرین در سدهای خاکی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که استفاده از ورق های ژیوممبرین در سد خاکی موجب کاهش تراوش داخلی سد، جلوگیری از ایجاد پدیده رگاب و فرسایش داخلی، افزایش ارتفاع مخزن سد خاکی و جایگزینی مصالح برای هسته رسی می‌شود.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی فارسی: سد خاکی، ژئوسنتتیک، ژئوممبرین، نفوذپذیری، پایداری، GeoStudio.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است