شناسایی و کاهش هدر رفت واقعی شبکه های توزیع آب با استفاده از GIS
کد مقاله : 1102-IWWA
نویسندگان:
هادی جعفری *
شرکت آب و فاضلاب استان همدان
چکیده مقاله:
در صورت عدم وجود یک سیستم مکانیزه، به روز، دقیق و قابل اعتماد در مدیریت شبکه های توزیع آب شهری و مشترکین، می تواند سالیانه خساراتی به شرکت های آب وفاضلاب وارد نماید. این موضوع بویژه در حال حاضر با توجه به مشکلات کمبود آب و وجود هدر رفت در شبکه های توزیع آب شهری از ضروری ترین اقدامات جهت پیاده سازی در شرکت های آب و فاضلاب می باشد. از طرفی دیگر استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) به عنوان یکی از پیشرفته ترین علوم و فن آوری های اخذ و مدیریت بهینه اطلاعات مکان مرجع، به منظور مدلسازی و مدیریت تاسیسات آبرسانی، شبکه های توزیع آب شهری و شبکه های جمع آوری فاضلاب و نحوه مصرف مشترکین با رویکرد کاهش هدر رفت واقعی آب کاملا توجیه پذیر و کاربردی می باشد. به همین دلیل تهیه و بهره برداری از سیستم جامع GIS با ساختار کاملا منطبق بر وب بعنوان یک راهکار مطرح می باشد. در این مقاله قابلیت ها، امکانات و کاربردهای سیستم GIS در واحد های بهره برداری از تاسیسات شرکت های آب و فاضلاب شامل انجام عملیات نشت یابی، اصلاح خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب فرسوده، مدیریت فشار شبکه های توزیع آب و بالا بردن سرعت و کیفیت رفع حوادث و اتفاقات ارائه شده است. بنحوی که بتوان از قابلیت های سیستم GIS بعنوان یک زیر ساخت تبادل اطلاعات، ارائه خدمات مناسب، با کیفیت و با صرفه جویی اقتصادی به ویژه در شناسایی و کاهش هدر رفت واقعی آب بهره برداری نمود.
کلیدواژه ها:
کاربردهای GIS، آب بدون درآمد، هدر رفت واقعی، GIS سازمانی، صنعت آب و فاضلاب
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است