نقش دبی سنج در بهره برداری شبکه های فاضلاب شهری مطالعه موردی: شبکه جمع آوری فاضلاب شهر یزد
کد مقاله : 1154-IWWA
نویسندگان:
سید امید حسین ابریشمی *1، احسان کامرانی1، مهدی انتظاری1، محمد رضا معتمدی2
1شرکت آب و فاضلاب استان یزد
2شرکت آریا سپند مهریز
چکیده مقاله:
از چالش های بهره برداری شبکه های فاضلاب شهری می توان به گرفتگی لوله های فاضلاب، آسیب و تخریب لوله های فاضلاب، ورود فاضلاب های غیر مجاز و صنعتی و همچنین بالا رفتن دبی عبوری در اثر بارندگی اشاره کرد. اصلی ترین و مهمترین پارامتر جهت مدیریت این چالش ها، دبی و ارتفاع فاضلاب عبوری از لوله می باشد. داشتن اطلاعات دقیق و پیوسته از دبی عبوری منهول و سطح فاضلاب آن، ابزار مدیریت پایدار شبکه فاضلاب می باشد و باعث می شود پیش از بروز شرایط ویژه و بحرانی، مدیران و کاربران شبکه مطلع شده و تصمیمات لازم را جهت جلوگیری از معضلات مربوط اخذ نمایند و از بروز حوادثی از قبیل پس زدگی فاضلاب، بیرون زدن فاضلاب از منهول و یا انشعابات مشترکین دوری شود. در این مقاله با راه اندازی یک سیستم اندازه گیری با دقت بالا و ارزان قیمت سعی شده است با تکیه بر ظرفیت شرکت های دانش بنیان و بومی سازی ساخت یک نمونه دستگاه سطح سنج و دبی سنج فاضلاب به همراه سیستم انتقال دیتا، اطلاعات دقیقی به منظور رصد وضعیت شبکه و منهول های فاضلاب و مدیریت موثر آن در اختیار کاربران و مدیران تصمیم گیر قرار گیرد و همچنین در ادامه برنامه های آتی جهت ارتقاء و بهبود مانیتورینگ شبکه فاضلاب شهری نیز ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
دبی سنج فاضلاب، بهره برداری شبکه فاضلاب، دانش بنیان، بحران
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است